Створення контенту для онлайн-навчання: менше означає більше!

Kwiga
Час читання: 9 хвилин

Під час розробки електронного курсу важливо розуміти, що учні зрозуміють та запам'ятають інформацію, щоб використати її у майбутньому. Творець тренінгів повинен знати про різні технології навчання та розуміти принципи роботи з інформацією (наприклад, як подавати та структурувати дані). При цьому дуже важливо не перестаратися з поданням контенту, особливо якщо ви зацікавлені у високих результатах ваших учнів. Адже якщо “перевантажити” студента інформацією, він щонайменше не засвоїть знання (а отже, не отримає очікуваної користі від онлайн-навчання).

Розгляньмо найважливіші аспекти створення контенту для онлайн-курсів і зрозуміймо, коли менше означає більше.

Чому учні не завжди здатні згадати те, що вивчили раніше?

За словами директора Центру навчання пам'яті та емоцій при Нью-Йоркському Університеті Ліли Давачі, люди відчуватимуть узгодженість під час навчання. Її можна досягти тоді, коли ви поєднуєте контент так званою "золотою ниткою" -— центральною темою. Саме ця сполучна ланка забезпечує високу засвоюваність знань та допомагає мозку організувати нову інформацію у так звані “схеми”. Схемами називають когнітивні структури чи концепції, які допомагають систематизувати та інтерпретувати інформацію. Якщо учні знайомі з певним поняттям, вони набагато легше сприйматимуть нову інформацію.

Якщо прибрати “золоту” нитку з контенту, то мозок сприйматиме нові знання як окремі елементи. Це можна порівняти з тим, як виглядає попкорн. Нові ядра інформації розкидані всюди, що ускладнює її збирання в єдине ціле. Тому вкрай важливо використовувати разом два типи схем, які допомагають утримувати та згадувати вивчену інформацію – структуру навчального контенту та сам контент.

Організаційна структура може мати різні форми. Наприклад, ви можете розбити онлайн-курс на окремі частини. Але якщо перед вами стоїть завдання записати коротке навчальне відео, керуйтеся трьома ключовими питаннями:

 • Чому мають навчитися студенти?
 • Чому це важливо?
 • Що потрібно зробити для того, щоб засвоїти знання?

Щодо змісту, тут краще застосовувати метод “менше означає більше”. Набагато краще зосередитись на кількох гранично важливих концепціях, ніж розпорошувати увагу учнів на безліч понять, з якими необхідно ознайомитись. І не забувайте про об'єднуючий елемент, який має пов'язати всі частини навчального контенту (наприклад, певну метафору чи мнемонічний прийом). Адже саме завдяки “золотій нитці” студенти зможуть швидше та краще згадати те, що навчали раніше.

Від чого залежить сприйняття навчального контенту

Два найважливіші аспекти освоєння нових знань — мислення та увага. Також успіх онлайн-навчання залежить і від виконавчих функцій — здатності будувати плани, ставити конкретні цілі, приймати рішення, оцінювати прогрес і запобігати шкідливим діям.

Мислення залежить від робочої (короткострокової) пам'яті — кількості інформації, яку учень може утримати подумки одночасно. Обсяг робочої пам'яті зростає у молодшому шкільному віці, тому дітей тренують завданнями на розумову обробку інформації — пошук малюнка, який підходить за змістом, усна лічба, вивчення алфавіту тощо.

Увага — ресурс настільки ж обмежений, як і робоча пам'ять. Дуже складно зосередитись на кількох речах одночасно. Ба більше, на здатність утримувати нові знання у робочій пам'яті та концентрацію уваги впливають стрес та втома. Тому вкрай важливо звернути увагу на наступне питання.

Чому не варто "перевантажувати" учнів інформацією

Відповідно до теорії когнітивного навантаження, людський мозок зберігає інформацію в "схемах" — особливих структурах, які дозволяють вирішувати завдання та думати. Також схеми дозволяють сприймати різні елементи у межах заняття як одне ціле. Як наслідок, схеми формують нашу базу знань.

Щоб студент успішно здобув нові знання, необхідно змінити структуру схеми. Тоді людина зможе зрозуміти інформацію, обробити отримані дані у робочій пам'яті та зафіксувати їх у довготривалій. Це дозволяє спиратися на отримані знання у майбутньому та розширювати власні компетенції у багатьох галузях.

А що станеться, якщо дати людині надто багато інформації? Швидше за все, вона зробить занадто багато помилок і не зможе повноцінно поринути у тему онлайн-курсу. Це називається когнітивним навантаженням. Надалі у студента зникне мотивація працювати далі, і він просто припинить навчання.

Якщо ви не зміните структури когнітивної схеми учнів, вони не зможуть обробити матеріал електронного курсу. Тому контент необхідно пропрацьовувати так, щоб знизити ризик когнітивного навантаження. Це дозволить слухачам швидше та ефективніше засвоїти нові навички, щоб використати їх у роботі.

Типи когнітивного навантаження

Існує три типи когнітивного навантаження, які безпосередньо впливають на онлайн навчання:

 • Внутрішнє. Під ним розуміють рівень складності завдань чи навчального матеріалу. Деякі теми важче зрозуміти, ніж інші. А складні завдання найчастіше викликають внутрішнє когнітивне навантаження.
 • Зовнішнє. До цього типу навантаження відносять сторонні дії чи елементи, які змушують учнів думати (наприклад, складні графіки). Їх можна просто прибрати з електронного курсу.
 • Доречне. Воно дозволяє студентам сконцентруватися на темі заняття та успішно поповнювати запас знань.

Будь-який онлайн-курс необхідно розвивати так, щоб у ньому переважав останній тип когнітивного навантаження, оскільки він має найбільшу ефективність.

Як застосовувати підхід «менше означає більше» для онлайн-курсів

На перший погляд, таке припущення може виглядати нелогічно. Однак воно визначає залученість та відсоток учнів, які успішно завершують тренінги. Як отримати більше користі від меншої кількості контенту?

По-перше, перестаньте запитувати себе про те, що ще можна додати до курсу. Натомість ставте такі запитання:

 • Якщо після онлайн-курсу учні зможуть згадати лише три поняття, які з них мають найвищу цінність? Як пояснити їхню важливість?
 • Як студенти застосовуватимуть отримані знання у роботі?
 • Як я можу допомогти їм у засвоєнні знань?
 • Як я можу розподілити навчальне навантаження так, аби студенти витрачали мінімум часу?
 • Чи можу я проводити онлайн-семінари для перевірки домашніх завдань та підбиття підсумків електронного курсу?
 • Як я можу протестувати серію тренінгів, аби переконатися, що учні ефективно засвоюють отримані знання?

За даними досліджень, засвоюваність знань підвищується, якщо заняття розподілені за часом. Погодьтеся, студентам більше подобається займатися по 1 годині протягом 5 днів, ніж 2,5 за два дні. Це дозволяє мозку швидше структурувати отриману інформацію.

5 способів зробити онлайн-курс легким для студентів

Якщо ви хочете знизити когнітивне навантаження на учнів, скористайтеся наступними порадами!

Робіть просто

Так, писати коротко та містко набагато складніше, ніж розтягувати абзац на всю сторінку чи 10 хвилин відео. Проте короткі відео та тексти знижують когнітивне навантаження. Довгі пояснення забирають величезні масиви короткострокової пам'яті. Тому залишайте у вашому онлайн курсі лише ту інформацію, яка дійсно варта уваги та допомагає пояснити тему.

Згідно з даними дослідження, опублікованого в Journal of Educational Psychology, читачі тексту на 500 слів з коротким змістом викладеного найкраще запам'ятовують і передають інформацію. При цьому ті учасники експерименту, які читали текст без короткого резюме наприкінці, показали найнижчі результати.

Застосовуйте різні техніки

Коли люди знають, що після теоретичного знання буде практика, вони підходять до процесу навчання відповідальніше.

Один із найпопулярніших методів — "метод запиту". Розкрийте студентам суть того чи іншого поняття, після чого запропонуйте подумати про те, що вони дізналися. Наприклад, придумати та написати одне-два речення з використанням нового терміна.

Дослідження показали, що такі завдання на відпрацювання отриманих знань підвищують ефективність навчання.

Розділіть курс на окремі частини

Мабуть, найпростіший спосіб зменшити навантаження на учнів. У цьому випадку вони зможуть перейти до нового уроку лише тоді, коли засвоять матеріал поточного заняття. Це дозволить не перевантажити короткострокову пам'ять та зафіксувати інформацію у довгостроковій.

Приберіть зайву інформацію

Також дуже важливо прибрати з електронного курсу інформаційний шум — елементи, які ускладнюють навчання. Це може бути складний інтерфейс, перевантажений дизайн відео чи інструкції, які складно розшифрувати. Усі сторонні деталі не повинні привертати до себе увагу та “захаращувати” робочу пам'ять.

Тому необхідно прибрати несуттєву інформацію, зайві візуальні елементи та залишати лише те, що необхідно для роботи з темою курсу. Головна мета — сконцентрувати увагу студентів на навчальному матеріалі.

Запропонуйте додаткові матеріали

Допоміжні матеріали можуть значно розвантажити короткострокову пам'ять. Ба більше, їх можна використати безпосередньо в процесі навчання, щоб підвищити його ефективність. Найчастіше в онлайн-курсах використовують такі елементи:

 • покрокові інструкції до виконання складних завдань;
 • докладні розбори завдань в якості прикладу;
 • словник нової термінології, що зустрічається під час курсу;
 • карти-схеми, що показують взаємозв'язок окремих понять.

Усі ці матеріали здатні значно посилити ефект від онлайн навчання.

Підсумки

Якщо ви бажаєте створити корисний та максимально ефективний онлайн-курс, попрацюйте над рівнем когнітивного навантаження. Адже якщо учні працюватимуть із величезним масивом зайвої інформації, то нароблять багато помилок та не зможуть повноцінно засвоїти нові знання.

Якщо вам здається, що необхідно додати більше контенту до курсу, згадайте те, як ви збираєтесь у далеку подорож. Найімовірніше, ви не намагаєтеся вмістити у валізу всю шафу, а берете лише найнеобхідніші речі. Так само і з онлайн-навчанням: обирайте найважливіші елементи, які допоможуть студентам досягти успіху.

Ваші слухачі довіряють вам роботу над тим, що може бути для них цікавим та принесе користь у найближчому майбутньому. І якщо ви дотримуєтеся принципу "менше означає більше", то ваш курс принесе користь за рахунок застосування науково доведених методів запам'ятовування інформації.

Сподіваємося, що наша стаття була для вас корисною. Якщо у вас залишилися питання щодо створення контенту для онлайн-курсів, залишайте їх у коментарях. Ми обов'язково на них відповімо, а найцікавіші – розберемо у наших наступних статтях!