KWIGA help center LMS (education) Work with quizzes, homework Тести та виставлення балів

Тести та виставлення балів

Articles:

Як створити тест в одній або декількома відповідями, як правильно додати бали та автоматичну перевірку та інші налаштування (кількість переминань, час на відповідь, самонавчальний тест).


На платформі Kwiga можна створити тест, який складається з різних типів питань. У цій статті ми розглянемо варіант, що найбільш часто зустрічається, коли учневі необхідно вибрати одну або кілька відповідей у питанні.

Подивитись приклади тестів Ви можете в уроці: https://sampleschool.kwiga.com/courses/new-course/tests

Створення тесту

Щоб створити тест, відкрийте у верхньому меню Усі рішення - Конструктор тестів та +Квіз.

На вкладці Конструктор Ви побачите можливі варіанти запитань. Нагадаємо, що квіз може складатися з різних типів питань, і Ви можете їх комбінувати так, як Вам зручно.

Клацніть Єдиний вибір (або множинний вибір) виходячи з того, скільки правильних відповідей у питанні планується.

Ви можете додавати запитання, більш розгорнуте пояснення до запитання та варіанти відповідей. Детальніше дивіться у відео про те, як створювати тест.

Декілька відкритих питань в одному завданні

Особливістю питань єдиного вибору є можливість дати учневі вписати свій варіант відповіді. Цей варіант також можна використовувати, коли учневі необхідно дати кілька коротких відповідей на питання, які потім будуть перевірені куратором.

Налаштування у тестах

Додавання балів

Ви можете нараховувати бали за відповідь, питання і весь квіз. Щоб це було можливо, переконайтеся, що в налаштуваннях квиза включено оцінювання, після чого в конструкторі квиза Ви зможете встановлювати бали.

На прикладі нижче позначені бали за відповіді - якщо учень обирає якийсь із варіантів відповіді, то отримує зазначені бали (у прикладі це 1 бал за кожну відповідь):

Додатково можна настроїти бали за запитання. Ці бали підсумовуються з балами за відповідь. Ви можете призначити умову при якій нараховуватимуться бали за відповідь: всі відповіді правильні або якась частина.

Додатково Ви можете нараховувати бали за квіз, це можна зробити в налаштуваннях квизу, де дозволяли оцінювання. Зверніть увагу! Ці бали підсумовуються з тими, що учень може отримати відповідь чи запитання.

Важливо! Якщо учень пройшов тест, і після цього Ви додали бали за відповіді, запитання чи за квіз – учневі не будуть зараховані бали, оскільки на момент проходження тесту їх не було. Щоб бали зарахувалися учні потрібно пройти тест ще раз або куратору або викладачі додати бали вручну.

Час на відповідь (таймер)

Ви можете встановити час на відповідь на окремі питання або весь квіз, так і комбінувати ці два налаштування, обмеживши лише частину питань часом на відповідь, і додавши загальний час на квіз.

Щоб обмежити час на проходження всього квиза - відкрийте Установки квиза і в розділі Почати ви зможете встановити, скільки часу дається на відповіді. Це не період, коли учень може здати роботу, якщо Ви хочете додати дедлайн для домашнього завдання – це можна зробити на самому курсі або в налаштуваннях пропозиції.

Якщо Ви хочете обмежити час на відповідь окремого питання - це можна зробити на самому питанні, використовуючи іконку таймера.

Автоперевірка

Налаштувати автоперевірку Ви зможете на вкладці Налаштування - у розділі Оцінки та бали. Автоматично квіз може бути зарахований або про правильний відсоток на запитання або ж при досягненні учнів певної кількості балів.

Інші налаштування

  • У налаштуваннях квиза Ви можете встановити:

  • Кількість переминань

  • Показувати бали учаснику чи ні

  • Перемішування відповідей та питань

  • Дозволити учням повертатися до попередніх питань та змінювати свою відповідь

  • Налаштувати автоматичну перевірку

  • Що бачить учень після проходження квиза